Garantijos

 • Pagrindinė garantija Securio modeliams (230V) yra 5 metai. Pagrindinė garantija Pure modeliams (230V) yra 3 metai.
  Papildoma (nepriklausoma nuo pagrindinės) garantija suteikiama Securio ir Pure modelių ašmenims visam prietaiso gyvavimo laikotarpiui. Ši garantija negalioja P-6 ir P-7 saugumo lygio naikikliams, taip pat prietaisams su OMDD ir Nanoshred 726, taip pat Shredstar modeliams.
  Garantija Shredstar modeliams 2 metai. Sugedę Shredstar modeliai garantiniu periodu yra neremontuojami, bet keičiami naujais prietaisais, grąžinus sugedusį prietaisą.
  400V trifaziams prietaisams garantija 1 metai, dirbant viena pamaina. Dirbant daugiau pamainų garantija 6 mėnesiai.
  Garantijos laikotarpis pradedamas skaičiuoti PVM sąskaitos faktūros išrašymo dieną.
  Joks prietaisų pakeitimas ar remontas nelaikomas garantiniu, jei prietaisu naudotąsi neteisingai ar nesilaikant reikalavimų, pateiktų naudojimosi instrukcijoje, taip pat esant natūraliam nusidėvėjimui arba įsikišus tretiesiems asmenims.
  Kad neprarasti galiojančios garantijos visi remonto darbai turi būti atlikti tik HSM autorizuoto distributoriaus.

  Dėl prietaisų remonto prašome kreiptis:
  El. paštu: servisas@dokumentunaikikliai.lt
  Mob. tel.: +37068794100
  Telefonas: +37052199479
  Skype: doknaik